Informacje

Organizatorem Konkursu Filmowego „Lektury w kadrze” jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych działających na terenie Polski oraz poza jej granicami (np. przy placówkach dyplomatycznych skupionych przy Ambasadach RP).

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o teksty lektur znajdujących się w podstawie programowej przewidzianej dla szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego adaptacją wybranej lektury szkolnej.